Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve bestaande uit losse bestanddelen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
48334
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/48334

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Damse Steenweg nr. 98. Gelegen op de hoek met de Zwiersweg. Hoeve bestaande uit losse bestanddelen gegroepeerd rondom een deels verhard erf. Fasegewijs tot stand gekomen. Boerenhuis met oudere kern in de loop van de 18de eeuw verbouwd cf. onder meer jaarsteen met opschrift "1758". Situatie op 18de-eeuwse kaart in vergelijking met die op het primitief kadasterplan (ca. 1835) weinig gewijziAanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losse bestanddelen

Damse Steenweg 98 (Brugge)
Hoeve bestaande uit losse bestanddelen gegroepeerd rondom een deels verhard erf.