Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa La Pastourette

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
48335
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/48335

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Villa in eclectische stijl, gesigneerd doch echter onleesbaar geworden, maar volgens plan van 1938 naar ontwerp van architect J. Van den Eng en uitgevoerd door "DECUYPER".Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa La Pastourette

Normandiëlaan 4 (De Haan)
Villa in eclectische stijl, gesigneerd doch echter onleesbaar geworden, maar volgens plan van 1938 naar ontwerp van architect J. Van den Eng en uitgevoerd door "DECUYPER".