Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa Michel-Henriette

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
48348
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/48348

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

* Muscarstraat nr. 28. Eclectisch burgerhuis z.g. "Villa Michel-Henriette" opgetrokken in 1902, cf. respectievelijk inscriptie op deurbovendorpel en datering boven bel-etagevenster. Deel van ensemble belle-époquewoningen Muscarstraat nrs. 10-42 gerealiseerd in de jaren 1900-1905. Ensemble beschermd als monument bij M.B. van 26/05/2005.Enkelhuis met souterrain, drie bouwlagAanduiding van

Is de vaststelling van

Villa Michel-Henriette

Muscarstraat 28 (Oostende)
* Muscarstraat nr. 28. Eclectisch burgerhuis z.g. "<italic>Villa Michel-Henriette</italic>" opgetrokken in 1902, cf. respectievelijk inscriptie op deurbovendorpel en datering boven bel-etagevenster. Deel van ensemble belle-époquewoningen Muscarstraat nrs. 10-42 gerealiseerd in de jaren 1900-1905. Ensemble beschermd als monument bij M.B. van 26/05/2005.Enkelhuis met souterrain, drie bouwlag