Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Semi-permanente woningen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
48379
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/48379

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Twee alleenstaande semi-permanente woningen, samen met de nabijgelegen noodwoning Slachthuisstraat nummer 20, een uitzondering in de huidige binnenstad.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Semi-permanente woningen

Masscheleinlaan 27-29 (Ieper)
Twee alleenstaande semi-permanente woningen, samen met de nabijgelegen noodwoning Slachthuisstraat nummer 20, een uitzondering in de huidige binnenstad.