Beschermd monument

Kapel Sint-Thomas van Kantelberg

Beschermd monument van 10-03-1948 tot heden

ID: 4839   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4839

Besluiten

Kapel Sint-Thomas van Kantelberg
definitieve beschermingsbesluiten: 10-03-1948  ID: 211

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de kapel van Sint-Thomas van Kantelberg of Canterbury, gelegen op een driehoekig pleintje op de hoek van Schoor met Schoor-Dorp.Waarden

De kapel van de Heilige Thomas van Kantelberg is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Kapel Sint-Thomas van Kantelberg

Schoor-Dorp 1 (Balen)
Vernield tijdens de godsdiensttroebelen en heropgebouwd in 1618. Tijdelijk in gebruik als noodkerk nadat de Sint-Andrieskerk van Balen-centrum in 1684 volledig uitbrandde.