Beschermd monument

Kasteeldomein Vijverhof: kasteel

Beschermd monument van 13-06-2000 tot heden

ID: 484   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/484

Besluiten

Kasteel Vijverhof, tuinpaviljoen, ijskelder en park met beemden en bosjes
definitieve beschermingsbesluiten: 13-06-2000  ID: 3582

Beschrijving

De bescherming als monument omvat het kasteel Vijverhof.Waarden

Het kasteel Vijverhof is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

laat neo-classicistisch, overwegend neo-Louis XVI geïnspireerd kasteel, in de periode 1911-1912 door een vooralsnog niet volledig geïdentificeerd ontwerper gebouwd in opdracht van baron R.F.L. de Schoutheete de Tervarent en in de jaren 1920 als gevolg van oorlogsgeweld vrijwel volledig gereconstrueerd. Typologisch zowel als formeel grijpt dit rechthoekig volume met mansardedak met voorliggend door balusters belijnd bordes en geritmeerd door hoekpilasters en een licht vooruitspringend middenrisaliet onder driehoekig fronton terug naar de grote Franse 18de eeuwse voorbeelden. Hetzelfde geldt voor het interieur waar rijkelijke wordt geput uit diverse Lodewijkstijlen. Als opvolger van "'t hof te Udecem" (1653) en van een 18de eeuws "speelgoed" illustreert het Vijverhof de continue bebouwing van deze belangrijke historische site. Daarnaast vormt het Vijverhof een onmisbare schakel zowel esthetisch als formeel in het huidige romantisch-landschappelijke parkconcept.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Domein Vijverhof

Bierbeekstraat 89-95 (Bierbeek)
Neoclassicistisch kasteel met invloeden Lodewijk XVI-stijl, gebouwd tussen 1905 en 1910 in opdracht van ridder Romain de Schouteete de Tervarent en vrijwel volledig gereconstrueerd in 1920-125 door de gebroeders De Keyser uit Heverlee; landhuis met oudere aanhorigheden, waaronder koetshuis, ijskelder en hovenierswoning, omgeven door tuin van circa 4,5 hectare in vroeg-landschappelijke stijl, met aanhorigheden inbegrepen meer dan 7 hectare, aangelegd omstreeks 1800 rond een molenvijver en een huis van plaisantie; enkele zeldzame oude bomen.


Kasteeldomein Vijverhof

Bierbeekstraat 89-95 (Bierbeek)
Gebouwd in 1911-1912 en na oorlogsschade in 1925 vrijwel volledig gereconstrueerd is het kasteel Vijverhof een vrij laat voorbeeld van een historiserend neoclassicisme.