Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Classicistische vleeshal

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
48403
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/48403

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nrs. 44-46-48/ Kraanplein. Voormalige vleeshal vanaf 1819 door verkopers van vleesafval gebruikt. Gebouwd ca. 1771-1772 i.pl.v. houten kraan. Classicistische lijstgevel met parement van arduin; zes + één trav. en één bouwl. onder leien schilddak gemarkeerd door gevelbreed risaliet en drieledige geprofileerde waterlijst. Verlevendigd door imitatievoegen. Rondboogarcade op pijlers met imposten, vlAanduiding van

Is de vaststelling van

Classicistische vleeshal

Vlamingstraat 44-48 (Brugge)
Voormalige vleeshal vanaf 1819 door verkopers van vleesafval gebruikt. Gebouwd circa 1771-1772 in plaats van houten kraan. Classicistische lijstgevel met parement van arduin.