Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Huis Tabora

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
48418
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/48418

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

* Prinsenlaan nr. 40. Eclectisch burgerhuis z.g. "TABORA" cf. opschrift in driehoekig fronton, opgetrokken volgens kadaster in 1933. Deel van interbellumensemble nrs. 2-11 en 13-45, beschermd als monument bij M.B. van 26/05/2005.Voortuintje met lage deels gecementeerde ommuring met ijzeren hekken tussen pijlers; ijzeren toegangshek. Enkelhuis van drie bouwlagen en twee ongelijke traveeënAanduiding van

Is de vaststelling van

Huis Tabora

Prinsenlaan 40 (Oostende)
* Prinsenlaan nr. 40. Eclectisch burgerhuis z.g. "TABORA" cf. opschrift in driehoekig fronton, opgetrokken volgens kadaster in 1933. Deel van interbellumensemble nrs. 2-11 en 13-45, beschermd als monument bij M.B. van 26/05/2005.Voortuintje met lage deels gecementeerde ommuring met ijzeren hekken tussen pijlers; ijzeren toegangshek. Enkelhuis van drie bouwlagen en twee ongelijke traveeën