Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Duitse bunker Tilly 2

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 28-11-2014 tot heden

ID
48421
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/48421

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Betonnen bunker uit de Tweede Wereldoorlog, die recent vrij is komen te liggen. Het betreft een Regelbau 656, aangepast met een nooduitgang.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Duitse bunker Tilly 2

Sluizen zonder nummer (Nieuwpoort)
Betonnen bunker uit de Tweede Wereldoorlog, die recent vrij is komen te liggen. Het betreft een Regelbau 656, aangepast met een nooduitgang.