Pannenhuis

Beschermd monument van 22-11-1985 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Balen
Deelgemeente Balen
Straat Schoor-Dorp
Locatie Schoor-Dorp 32 (Balen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/13003/109.1
  • OA002291

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Pannenhuis

Schoor-Dorp 32, Balen (Antwerpen)

Voormalige zetel van de Laatbank van Scheps, in 1266-1267 door de abdij van Munsterbilzen overgedragen aan de abdij van Averbode.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming als monument betreft het Pannenhuis, een voormalige schepenbank van de meierij.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de (cultuur-)historische waarde van het Pannenhuis als volgt werd gemotiveerd: "Het algemeen belang, aanwezig in de (cultuur-)historische waarde van deze in 1680 opgerichte vakwerkarchitectuur. Deze vertegenwoordigt een voor het beschouwde gebied zeldzaam voorbeeld van landelijke vakwerkhuis met verdieping, dat overigens duidelijk volgens het typische 'Nederfrankische' schema is opgevat. Zeldzaam is hier bovendien het voorkomen van een horizontale strook van vakvullingen uit baksteenmetselwerk, dat verscheidene 'weefsel'-motieven vertoont (zoals eerder gebruikelijk is in het zogenaamde Saksische vakwerkgebied): deze 'weefsel'-motieven zijn een sprekend voorbeeld van het 'zeil'-karakter, dat de niet-dragende onderdelen (wanden en dakschilden) van een vakwerkconstructie kenmerkt als consequente uiting van het regerende 'tent'-archetype."

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000657, Schoor 69, Pannenhuis, advies KCML (1985).

Waarden

Het Pannenhuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.