Beschermd monument

Begijnhofkerk Sint-Jan Evangelist en Heilige Begga

Beschermd monument van 13-04-1953 tot heden

ID: 4846   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4846

Besluiten

Begijnhofkerk Sint-Jan
definitieve beschermingsbesluiten: 13-04-1953  ID: 319

Beschrijving

De begijnhofkerk toegewijd aan Sint-Jan Evangelist en de Heilig Begga te Hoogstraten, is beschermd als monument.Waarden

De kerk van Sint-Jan op het Begijnhof is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Begijnhofkerk toegewijd aan Sint-Jan Evangelist en Heilige Begga

Begijnhof 39 (Hoogstraten)
De oude begijnhofkapel werd opgericht in 1381 ter plaatse van een bestaande bidplaats; ze bevond zich ter hoogte van het schip van de huidige kerk.