Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Blauwkasteelhoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
48460
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/48460

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Blauwkasteelstraat nr. 18. Z.g. "Blauwkasteelhoeve". Naam verwijst naar het nabijgelegen Blauwkasteel dat verdween in het begin van de 20ste eeuw. Aangeduid op de Atlas der Buurtwegen (1843) met grosso modo gelijke opstelling. 19de-eeuwse hoeve met losse, bakstenen bestanddelen, U-vormig opgesteld rondom een onverhard erf. Erfoprit aangeduid door twee notelaars.Ten noorden woonhuis van 1Aanduiding van

Is de vaststelling van

Blauwkasteelhoeve

Blauwkasteelstraat 18 (Kortrijk)
Blauwkasteelstraat nr. 18. Z.g. "Blauwkasteelhoeve". Naam verwijst naar het nabijgelegen Blauwkasteel dat verdween in het begin van de 20ste eeuw. Aangeduid op de Atlas der Buurtwegen (1843) met grosso modo gelijke opstelling. 19de-eeuwse hoeve met losse, bakstenen bestanddelen, U-vormig opgesteld rondom een onverhard erf. Erfoprit aangeduid door twee notelaars.Ten noorden woonhuis van 1