Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kleine hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
48466
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/48466

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Makeveldstraat nr. 15. Achterin gelegen huis als restant van kleine hoeve, lindebomen bij de erftoegang. Aan de erftoegang, kapel (cf. Makeveldstraat z.nr.). De site is nog niet aangeduid op het primitief kadasterplan (ca. 1828). Schets en bundel van 1835 ontbreken. Het gebouwenbestand is wel al opgetekend bij de mutatie van 1878, dus situeert de bouw ervan zich waarschijnlijk ca. 1835. OoAanduiding van

Is de vaststelling van

Kleine hoeve

Makeveldstraat 15 (Kortemark)
Makeveldstraat nr. 15. Achterin gelegen huis als restant van kleine hoeve, lindebomen bij de erftoegang. Aan de erftoegang, kapel (cf. Makeveldstraat z.nr.). De site is nog niet aangeduid op het primitief kadasterplan (ca. 1828). Schets en bundel van 1835 ontbreken. Het gebouwenbestand is wel al opgetekend bij de mutatie van 1878, dus situeert de bouw ervan zich waarschijnlijk ca. 1835. Oo