Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Twee gelijkaardige woonhuizen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
48477
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/48477

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Vaerestraat nrs. 21-23. Beeldbepalende bebouwing gelegen in een bocht op de as van de Heuvelhoekstraat. Nr. 23 met oudere kern: minimaal opklimmend tot vóór 1830 (cf. Primitief Kadasterplan), maar nog niet afgebeeld op de Ferrariskaart (1770-1778). Op de Atlas der Buurtwegen (ca. 1846) en op de Vandermaelenkaart (ca. 1850) vermeld als "Kruysken Cabaret". Volgens kadastergeAanduiding van

Is de vaststelling van

Beeldbepalende gekoppelde burgerhuizen

Vaerestraat 21-23 (Dentergem)
Beeldbepalende bebouwing gelegen in een bocht op de as van de Heuvelhoekstraat. Nummer 23 met oudere kern: minimaal opklimmend tot vóór 1830 (zie Primitief Kadasterplan), maar nog niet afgebeeld op de Ferrariskaart (1770-1778). Op de Atlas der Buurtwegen (circa 1846) en op de Vandermaelenkaart (circa 1850) vermeld als "Kruysken Cabaret". Volgens kadastergegevens vergroot circa 1864. In 1929 is het pand eigendom van Maurice Goeminne, vlashandelaar, die rechts ervan een magazijn bouwt. Volgens het kadaster wordt circa 1948 nummer 23 aanzienlijk verbouwd en nummer 21 er tegenaan gebouwd.