Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Twee gelijkaardige woonhuizen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 48477   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/48477

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Vaerestraat nrs. 21-23. Beeldbepalende bebouwing gelegen in een bocht op de as van de Heuvelhoekstraat. Nr. 23 met oudere kern: minimaal opklimmend tot vóór 1830 (cf. Primitief Kadasterplan), maar nog niet afgebeeld op de Ferrariskaart (1770-1778). Op de Atlas der Buurtwegen (ca. 1846) en op de Vandermaelenkaart (ca. 1850) vermeld als "Kruysken Cabaret". Volgens kadastergeAanduiding van

Is de vaststelling van

Twee gelijkaardige woonhuizen

Vaerestraat 21-23 (Dentergem)
Vaerestraat nrs. 21-23. Beeldbepalende bebouwing gelegen in een bocht op de as van de Heuvelhoekstraat. Nr. 23 met oudere kern: minimaal opklimmend tot vóór 1830 (cf. Primitief Kadasterplan), maar nog niet afgebeeld op de Ferrariskaart (1770-1778). Op de Atlas der Buurtwegen (ca. 1846) en op de Vandermaelenkaart (ca. 1850) vermeld als "<italic>Kruysken Cabaret</italic>". Volgens kadasterge