Watermolen Hoolstmolen

Beschermd monument van 12-01-1987 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Balen
Deelgemeente Balen
Straat Hoolstmolenstraat
Locatie Hoolstmolenstraat zonder nummer (Balen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/13003/110.1
  • OA002292

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Hoolstmolen

Hoolstmolenstraat zonder nummer, Balen (Antwerpen)

Watermolen van het onderslagtype gelegen op de Grote Nete. De oudste officiële vermelding dateert van circa 1289; mogelijk bestond de molen reeds in 1223.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de Hoolstmolen, een watermolen op de Grote Nete. De omgeving van de watermolen is als dorpsgezicht beschermd.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de industrieel-archeologische waarde van de watermolen Hoolstmolen - met inbegrip van het molengebouw, alle roerend werk, het sluiswerk, het waterrad - als volgt werd gemotiveerd: "als watermolen van 1850, van het middenslagtype met graan- en oliemolen".

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000692, Watermolen genaamd Hoolstmolen, advies KCML (1987).

Waarden

De watermolen, genaamd Hoolstmolen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.