Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Watermolen Hoolstmolen met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 12-01-1987 tot heden
ID: 4849   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4849

Besluiten

Watermolen Hoolstmolen en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 12-01-1987  ID: 2237

Beschrijving

De bescherming omvat de reeds als monument beschermde watermolen Hoolstmolen met de ruime omgeving.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de industrieel-archeologische waarde van de omgeving van de watermolen Hoolstmolen als volgt werd gemotiveerd: "De industrieel-archeologische waarde van de oude, 13de-eeuwse en nog functionele hydrografische context van de voormelde molen."

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000692, Watermolen Hoolstmolen, advies KCML (1987).


Waarden

De omgeving van de watermolen, genaamd Hoolstmolen, is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoolstmolen

Hoolstmolenstraat zonder nummer (Balen)
Watermolen van het onderslagtype gelegen op de Grote Nete. De oudste officiƫle vermelding dateert van circa 1289; mogelijk bestond de molen reeds in 1223.