Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa en droogloods

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 09-11-2011 tot heden

ID
48515
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/48515

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Langgerekte voormalige droogloods van de voormalige steenbakkerij "Pittem Berg", onder stomp zadeldak in golfplaten, gelegen langsheen de Blotingstraat. Ten oosten een vrijstaande woning in beigebruine baksteen onder leien zadel- en lessenaarsdaken.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa en droogloods

Tieltstraat 137 (Pittem)
Langgerekte voormalige droogloods van de voormalige steenbakkerij "Pittem Berg", onder stomp zadeldak in golfplaten, gelegen langsheen de Blotingstraat. Ten oosten een vrijstaande woning in beigebruine baksteen onder leien zadel- en lessenaarsdaken.