Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hotel

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
48546
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/48546

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalig hotel aanleunend bij nieuwe zakelijkheid naar ontwerp van architect G. Lingier (Bredene) van 1938. Deels vrijstaand hoekpandAanduiding van

Is de vaststelling van

Hotel

Prins Karellaan 9 (Bredene)
Voormalig hotel aanleunend bij nieuwe zakelijkheid naar ontwerp van architect G. Lingier (Bredene) van 1938. Deels vrijstaand hoekpand