Beschermd monument

Watermolen Straalmolen

Beschermd monument van 23-12-1997 tot heden
ID: 4856   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4856

Besluiten

Watermolen Straalmolen en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 23-12-1997  ID: 3257

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de Straalmolen, een watermolen op de Grote Nete, nabij de samenvloeiing met de Heiloop. De molen is met zijn omgeving als dorpsgezicht beschermd.Waarden

Watermolen Straalmolen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

als voorbeeld van één van de meest recente en nog steeds volledige en nog werkende watermolens van het archaïsche type in 1934 tot turbinewatermolen met architecturale kenmerken en materiaalgebruik eigen aan het interbellum verbouwd, op een watermolensite waar vanaf circa 1300 steeds watermolens hebben gewerkt; als aanschouwelijk sluitstuk van een eeuwenlange en zeer belangrijke cultuurhistorische en technische evolutie.

industrieel-archeologische waarde

als voorbeeld van één van de meest recente en nog steeds volledige en nog werkende watermolens van het archaïsche type in 1934 tot turbinewatermolen met architecturale kenmerken en materiaalgebruik eigen aan het interbellum verbouwd, op een watermolensite waar vanaf circa 1300 steeds watermolens hebben gewerkt; als aanschouwelijk sluitstuk van een eeuwenlange en zeer belangrijke cultuurhistorische en technische evolutie.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Watermolen Straalmolen

Watermolenweg 2 (Balen)
Watermolen gelegen op de Grote Nete, nabij de samenvloeiing met de Heiloop en de grens met Balen; vermelding opklimmend tot 1374 als eigendom van de Heren van Olmen.