Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Watermolen Straalmolen met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 23-12-1997 tot heden
ID: 4857   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4857

Besluiten

Watermolen Straalmolen en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 23-12-1997  ID: 3257

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht betreft de Straalmolen met zijn omgeving. De watermolen zelf is als monument beschermd. Binnen het dorpsgezicht ligt een gereconstrueerde Kempische langsschuur.Waarden

De onmiddellijke omgeving van de watermolen Straalmolen is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

als oude watermolensite die reeds vanaf circa 1300 bestaat, nog steeds operationeel is en als dusdanig door zijn fysische eigenschappen de instandhouding en het onderhoud van het monument kan waarborgen alsook door zijn beeldbepalend karakter - met inzonderheid de voormalige molenaarswoning en de waterloop genaamd 'de Heiloop' - de intrinsieke waarde van het monument tot zijn recht laat komen.

industrieel-archeologische waarde

als oude watermolensite die reeds vanaf circa 1300 bestaat, nog steeds operationeel is en als dusdanig door zijn fysische eigenschappen de instandhouding en het onderhoud van het monument kan waarborgen alsook door zijn beeldbepalend karakter - met inzonderheid de voormalige molenaarswoning en de waterloop genaamd 'de Heiloop' - de intrinsieke waarde van het monument tot zijn recht laat komen.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Watermolen Straalmolen

Watermolenweg 2 (Balen)
Watermolen gelegen op de Grote Nete, nabij de samenvloeiing met de Heiloop en de grens met Balen; vermelding opklimmend tot 1374 als eigendom van de Heren van Olmen.