Beschermd cultuurhistorisch landschap

Hoge Mouw

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 15-04-1988 tot heden

ID
4859
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4859

Besluiten

De Hoge Mouw: fase 1
definitieve beschermingsbesluiten: 15-04-1988  ID: 2320

Beschrijving

De bescherming als landschap betreft de Hoge Mouw en het Koningsbos, een nog vrij ongerept stuifzandduincomplex beplant met naaldbossen.
Deze vormen een relict van de eens zo talrijke stuifzandduinen die voorkwamen langs de Grote en Kleine Nete.Waarden

De Hoge Mouw (fase I: het Koningsbos) is beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de:

wetenschappelijke waarde

in casu natuurwetenschappelijke waarde

esthetische waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Paraboolduinen met eikenhakhout en konijnenwarande in het stuifzandcomplex op de heuvelrug tussen Lichtaart en Kasterlee

Goorseweg (Kasterlee)
Aansluitend bij de smalle heuvelrug tussen Kasterlee en Herentals op de rand van de Kleine Netevallei ligt een 67 ha groot stuifzandcomplex met een uitgesproken reliëf. Het meest uitgesproken zijn de paraboolduinen die zich hier op het einde van de (voorlopig) laatste ijstijd hebben gevormd. Zij vormen dominante landschappelijke elementen. Er kunnen drie reliëfvormen in het stuifzand worden onderscheiden: 1. paraboolduinen zoals de Hoge Mouw en de Zwarteberg; 2. een langgerekte stuifzandrug, de Kabouterberg; 3. een sterk geaccidenteerd stuifzandreliëf dat bestaat uit een ensemble van kleinere, onregelmatige koppen, ruggen en depressies.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Heuvelrug tussen Lichtaart en Kasterlee

Kasterlee, Lichtaart (Kasterlee)
De ankerplaats ligt op de Kempische heuvelrug, die van tertiaire oorsprong is. Het zuidfront van de rug is op veel plaatsen afgegraven, om zand of ijzerzandsteen te winnen. Op de rug komen uitgestrekte stuifzandformaties voor, met ook enkele Laatglaciale paraboolduinen. Het landschap wordt gedomineerd door in de 19de en 20ste eeuw aangelegde dennenbossen. In het westen van de ankerplaats zijn de dennenbossen aangelegd op plaggenbodems, die daarvoor tot het traditionele akkerland van Lichtaart behoorden. De vele eikenrijen getuigen daar nog van. Bijzonderheden zijn de holle wegen, de karrensporen, het grillige eikenhakhout op de duintoppen van de Kabouterberg en de Zwarteberg, de grove dennen met ‘steltwortels’, de Duivelskuilen, de restanten van grafvelden uit de Metaaltijden, de Britse militaire begraafplaats en de het laatmiddeleeuwse gebruik als konijnenwarande.