Feodaal kasteel van Beersel

Beschermd monument van 12-08-1943 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Beersel
Deelgemeente Beersel
Straat Lotsestraat
Locatie Lotsestraat 63 (Beersel)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/23003/131.1
  • OB000119

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Feodaal kasteeldomein met Auberge du Chevalier

Lotsestraat 63-65, Beersel (Vlaams-Brabant)

Vlakteburcht van circa 1300, op onregelmatige, ellipsvormige plattegrond gemarkeerd door drie gesloten muurtorens en omringd met een slotgracht. Defensieve ligging als voorpost van Brussel en Brabant.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het feodaal kasteel van Beersel is beschermd als monument.

Waarden

Het feodaal kasteel van Beersel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

historische waarde

historische, in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.