Beschermd monument

Feodaal kasteel van Beersel

Beschermd monument van 12-08-1943 tot heden

ID: 486   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/486

Besluiten

Feodaal kasteel van Beersel
definitieve beschermingsbesluiten: 12-08-1943  ID: 78

Beschrijving

Het feodaal kasteel van Beersel is beschermd als monument.Waarden

Het feodaal kasteel van Beersel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Feodaal kasteeldomein met Auberge du Chevalier

Lotsestraat 63-65 (Beersel)
Vlakteburcht van circa 1300, op onregelmatige, ellipsvormige plattegrond gemarkeerd door drie gesloten muurtorens en omringd met een slotgracht. Defensieve ligging als voorpost van Brussel en Brabant.