Beschermd monument

Feodaal kasteel van Beersel

Beschermd monument van 12-08-1943 tot heden
ID: 486   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/486

Besluiten

Feodaal kasteel van Beersel
definitieve beschermingsbesluiten: 12-08-1943  ID: 78

Beschrijving

Het feodaal kasteel van Beersel is beschermd als monument.Waarden

Het feodaal kasteel van Beersel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

historische, in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Feodaal kasteeldomein met Auberge du Chevalier

Lotsestraat 63, 65 (Beersel)
Vlakteburcht van circa 1300, op onregelmatige, ellipsvormige plattegrond gemarkeerd door drie gesloten muurtorens en omringd met een slotgracht. Defensieve ligging als voorpost van Brussel en Brabant.