Den Arend

Beschermd monument van 17-07-1981 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Grote Markt
Locatie Grote Markt 11 (Antwerpen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/253.1
  • OA000883

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Den Arend

Grote Markt 11, Antwerpen (Antwerpen)

Voormalig gildehuis van de Meerseniers, heropgebouwd in neogotische stijl in opdracht van Eugène Kreglinger, naar een ontwerp door de architect Frans Van Dijk uit 1906.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Woning Den Aren te Antwerpen, vroeger de kamer van het Meerseniersambacht, is beschermd als monument.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt:
De historische en artistieke waarde van het pand wordt gevormd doordat het een reconstructie van een gildehuis betreft. De reconstructie in neorenaissance en neogotische stijl van de voormalige gildehuizen langs de grote markt hoort thuis in de mentaliteit van het eind van de 19de, het begin van de 20ste eeuw. Omwille van heimwee naar en bewondering voor het verleden wilde men de Grote Markt in haar vroegere luister herstellen. De gereconstrueerde gildehuizen leggen een dubbele getuigenis af: in stijl en volume zijn zij een zuivere nabootsing van de gildehuizen uit de 16de eeuw, in uitvoering en geest producten van de 20ste eeuw. Het is duidelijk dat de architecten die aan de reconstructie van deze gildehuizen meewerkten voorafgaandelijk een grondig wetenschappelijk onderzoek instelden naar gotische en renaissance-architectuur. Bedoelde huizen zijn dan ook schoolvoorbeelden van reconstructie-architectuur.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000535, 118 monumenten (S.N., 1981).

Waarden

Het huis Den Aren is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.