Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve uit het interbellum

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
48609
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/48609

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Sint-Amandstraat nr. 29. Gerenoveerd interbellumhoevetje, gebouwd volgens kadaster in 1932. Omhaagd voortuintje met betegeld toegangspad en ijzeren hek tussen bakstenen pijlers. Eenlagig woonhuis onder zadeldak (nok evenwijdig met straat; mechanische pannen); nieuwe gootlijst. Sierankers. Bakstenen lijstgevel onder tandfries met gecementeerde plint. Betegelde onderdorpels. Getoogde muuropAanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve uit het interbellum

Sint-Amandstraat 29 (Tielt)
Sint-Amandstraat nr. 29. Gerenoveerd interbellumhoevetje, gebouwd volgens kadaster in 1932. Omhaagd voortuintje met betegeld toegangspad en ijzeren hek tussen bakstenen pijlers. Eenlagig woonhuis onder zadeldak (nok evenwijdig met straat; mechanische pannen); nieuwe gootlijst. Sierankers. Bakstenen lijstgevel onder tandfries met gecementeerde plint. Betegelde onderdorpels. Getoogde muurop