Beschermd monument

De Simme

Beschermd monument van 17-07-1981 tot heden

ID: 4862   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4862

Besluiten

Geografisch pakket Antwerpen
definitieve beschermingsbesluiten: 17-07-1981  ID: 1655

Beschrijving

Het voormalig huis de Simme of den Schminkel te Antwerpen, is beschermd als monument.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt:
De historische en artistieke waarde wordt gevormd doordat het een goede reconstructie betreft van een 16de-eeuws burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000535, 118 monumenten (S.N., 1981).


Waarden

Het huis genaamd De Simme of den Schminkel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

De Simme

Grote Markt 23 (Antwerpen)
Bank- en woongebouw in neo-Vlaamserenaissance-stijl, opgetrokken in opdracht van de bank Crédit Bourgeois, naar een ontwerp door de architect Maxime Winders uit 1910, uitgevoerd in 1911.