Parochiekerk Sint-Willibrordus: toren en koor

Beschermd monument van 30-05-1936 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Balen
Deelgemeente Olmen
Straat Kerkplein
Locatie Kerkplein zonder nummer (Balen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/13003/105.1
  • OA000238

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Parochiekerk Sint-Willibrordus

Kerkplein zonder nummer, Balen (Antwerpen)

Transeptloze, neogotische kerk met basilicale opstand, uit het einde van de 19de eeuw met geïntegreerde gotische toren en koor van circa 1500.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de oude delen van de Sint-Willibrorduskerk, met name de gotische toren en het koor. De overige delen van de kerk zijn neogotisch en dateren uit 1891-1892.

Waarden

De toren en de oude gedeelten der Sint-Willebrorduskerk zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.