De Witten Helm

Beschermd monument van 17-07-1981 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Grote Markt
Locatie Grote Markt 35 (Antwerpen)
Alternatieve naam Drye Conynkens en Drye Croontkens

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/256.1
  • OA000886

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

De witten Helm

Grote Markt 35, Antwerpen (Antwerpen)

Twee gekoppelde winkelhuizen in neo-Vlaamserenaissance-stijl op de hoek van Grote Markt en Schoenmakersstraat, heropgebouwd in opdracht van tabaksmakelaar Léon François, naar een ontwerp door de architect Louis Hamaide uit 1905-1906.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De Witten Helm te Antwerpen, gelegen op de plaats waar vroeger twee huizen genaamd Drye Conynkens en Drye Croontkens stonden, is beschermd als monument.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt:
De historische en artistieke waarde van het pand wordt gevormd doordat het een typisch voorbeeld is van neo-Vlaamserenaissance architectuur die ofschoon ze een trouwe weergave poogt te zijn van de bouwtrant van de 16de eeuw (skeletbouw, ornamentatie) toch duidelijk de karakteristieken vertoont van een veel recenter gebouw (volume, pui, verhoudingen).

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000535, 118 monumenten (S.N., 1981).

Waarden

Het huis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.