Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Vrijstaande burgerwoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
48652
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/48652

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Gemeenteplein nr. 2. Vrijstaande burgerwoning uit het tweede kwart van de 20ste eeuw. Dubbelhuis met onderbouw van rode baksteen, gecementeerde dakverdieping. Centrale deurtravee oplopend in puntgevel.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Vrijstaande burgerwoning

Gemeenteplein 3 (Spiere-Helkijn)
Gemeenteplein nr. 2. Vrijstaande burgerwoning uit het tweede kwart van de 20ste eeuw. Dubbelhuis met onderbouw van rode baksteen, gecementeerde dakverdieping. Centrale deurtravee oplopend in puntgevel.