Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Stadswoning 't Zonneke

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
48720
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/48720

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 5. Z.g. "'t Zonneke" cf. opschrift en voorstelling van houten uithangbord van 1984 naar oorspronkelijk XIX a-model. Diephuis van vier trav. en twee bouwl. onder zadeldak (Vlaamse pannen); jaartal 1715 in de geveltop. Op aanvraag van "Les Amis de Bruges" o.l.v. kunstschilder C. Tulpinck, "Kunstige Herstelling" in 1912: wegnemen van verflagen, vernieuwen of herstellen van de geveltop en omlijsAanduiding van

Is de vaststelling van

Huis 't Zonneke

Genthof 5 (Brugge)
Diephuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen); jaartal 1715 in de geveltop.