Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis uit interbellum

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 09-11-2011 tot heden

ID: 48732   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/48732

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Interbellumwoning in het topstuk gedateerd "1922".Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis uit interbellum

Stationsstraat 35 (Waregem)
Interbellumwoning in het topstuk gedateerd "1922".