Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Gedenktekens voor oorlogsslachtoffers van beide wereldoorlogen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
48739
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/48739

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Kerkplein z.nr. Gedenktekens voor oorlogsslachtoffers van beide wereldoorlogen. In de noordwestelijke hoek van het kerkhof in kwartronde uitsparing in kerkhofmuur: monument voor de militaire en burgerlijke slachtoffers van beide wereldoorlogen (plint in grijsgroene natuursteen waarop muur in baksteen, geritmeerd door pilasters, bekroond met driehoekig fronton met kruis in timpaan; hoofdgesAanduiding van

Is de vaststelling van

Gedenktekens voor oorlogsslachtoffers van beide wereldoorlogen

Kerkplein zonder nummer (Dentergem)
Gedenktekens voor oorlogsslachtoffers van beide wereldoorlogen. In de noordwestelijke hoek van het kerkhof in kwartronde uitsparing in kerkhofmuur: monument voor de militaire en burgerlijke slachtoffers van beide wereldoorlogen.