Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Herberg In het oud Sint-Pieters

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
48789
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/48789

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalige herberg "In het oud Sint-Pieters" waar ook het oude gemeentehuis was gevestigd. Volume staat weergegeven op diverse oude kaarten waarvan de oudste kaart met het centrum van Sint-Pieters dateert van 1676. De oudste bouwfase van het huidige pand gaat wellicht terug tot het eerste kwart van de 18de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Herberg In het oud Sint-Pieters

Blankenbergse Steenweg 233 (Brugge)
De oudste bouwfase van het huidige pand gaat wellicht terug tot het eerste kwart van de 18de eeuw. Tegen de achtergevel wordt eind 18de of begin 19de eeuw ter hoogte van de opkamer een dwarsvleugel met een tweede opkamer en kelder toegevoegd. Verankerde baksteenbouw in traditionele hoevestijl van het langgeveltype. Breedhuis van zes traveeën en twee opkamertraveeën met kelder en onder pannen zadeldak.