Vastgesteld bouwkundig erfgoed

19de-eeuwse hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
48793
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/48793

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Faliestraat nr. 32. 19de-eeuwse hoeve met boerenhuis met geïncorporeerde stal en ten oosten ervan een vrijstaande, dwars georiënteerde schuur. Latere bijgebouwen ten zuidwesten van het woonhuis o.m. een open hangar. Op het einde van de 18de eeuw is de site al bebouwd, echter met een niet nader te omschrijven gebouwenconfiguratie cf. Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgenomenAanduiding van

Is de vaststelling van

19de-eeuwse hoeve

Faliestraat 32 (Oostkamp)
Faliestraat nr. 32. 19de-eeuwse hoeve met boerenhuis met geïncorporeerde stal en ten oosten ervan een vrijstaande, dwars georiënteerde schuur. Latere bijgebouwen ten zuidwesten van het woonhuis o.m. een open hangar. Op het einde van de 18de eeuw is de site al bebouwd, echter met een niet nader te omschrijven gebouwenconfiguratie cf. Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen