Beschermd monument

Mechelen of Greffoen

Beschermd monument van 17-07-1981 tot heden

ID: 4883   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4883

Besluiten

Geografisch pakket Antwerpen
definitieve beschermingsbesluiten: 17-07-1981  ID: 1655

Beschrijving

De stadswoning Mechelen of Greffoen te Antwerpen, is beschermd als monument.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt:
De historische, artistieke en stedenbouwkundige waarde van het pand wordt gevormd doordat het een hoekhuis uit het begin van de 17de eeuw is, met een zeldzame tuitgevel. Ofschoon de vensters van de bovenbouw later (19de eeuw) werden aangepast, bleef de originele ordonnantie volkomen bewaard. De woning is één van de weinige nog bestaande grotere burgerhuizen uit die periode. Zowel vanuit de Hoogstraat als vanaf de Vlasmarkt is het een beeldbepalend gebouw.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000535, 118 monumenten (S.N., 1981).


Waarden

Het huis genaamd Mechelen en Greffoen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Den Gulden Greffoen

Hoogstraat 37 (Antwerpen)
Traditioneel diephuis op de hoek van Hoogstraat en Reyndersstraat, vanaf de late 16de eeuw ook genaamd “Mechelen”. Volgens archiefonderzoek werd het pand opgetrokken omstreeks 1495, waarmee het tot de oudst bewaarde stenen woningen in Antwerpen behoort.