Mechelen of Greffoen

Beschermd monument van 17-07-1981 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Hoogstraat
Locatie Hoogstraat 37 (Antwerpen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/264.1
  • OA000894

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Den Gulden Greffoen

Hoogstraat 37, Antwerpen (Antwerpen)

Traditioneel diephuis op de hoek van Hoogstraat en Reyndersstraat, vanaf de late 16de eeuw ook genaamd “Mechelen”. Volgens archiefonderzoek werd het pand opgetrokken omstreeks 1495, waarmee het tot de oudst bewaarde stenen woningen in Antwerpen behoort.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De stadswoning Mechelen of Greffoen te Antwerpen, is beschermd als monument.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt:
De historische, artistieke en stedenbouwkundige waarde van het pand wordt gevormd doordat het een hoekhuis uit het begin van de 17de eeuw is, met een zeldzame tuitgevel. Ofschoon de vensters van de bovenbouw later (19de eeuw) werden aangepast, bleef de originele ordonnantie volkomen bewaard. De woning is één van de weinige nog bestaande grotere burgerhuizen uit die periode. Zowel vanuit de Hoogstraat als vanaf de Vlasmarkt is het een beeldbepalend gebouw.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000535, 118 monumenten (S.N., 1981).

Waarden

Het huis genaamd Mechelen en Greffoen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.