Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
48847
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/48847

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Villa met bijhorende vroegere winkel tegen de voorgevel, gebouwd circa 1925. Bakstenen dubbelhuis met kunstleien bedaking.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis en bijhorende winkel

St.-Martensstraat 25 (Brakel)
Burgerhuis met bijhorende vroegere winkel tegen de voorgevel, gebouwd circa 1925. Bakstenen dubbelhuis met kunstleien bedaking. Twee linker traveeën met twee bouwlagen onder wolfsdak. Aan de straat palende winkel van één bouwlaag onder schilddak.