Beschermd cultuurhistorisch landschap

Dekenij Sint-Antonius Abtparochie met omgeving

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 12-11-1975 tot heden

ID
4885
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4885

Besluiten

Pastorie met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 12-11-1975  ID: 914

Beschrijving

De dekenij (of pastorie) van de Sint-Antonius Abtparochie te Brasschaat (Antwerpen) is, samen met zijn omgeving, beschermd als landschap.Waarden

De oude pastorie van Brasschaat met omgeving is beschermd als landschap omwille van het algemeen belang.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Dekenij Sint-Antonius Abtparochie

Miksebaan 3 (Brasschaat)
Laatclassicistisch dubbelhuis uit begin 19de eeuw, gelegen ten oosten van de Sint-Antoniuskerk tegenover het park van Brasschaat.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Peerdsbos en Park van Brasschaat

Brasschaat (Brasschaat), Schoten (Schoten)
Het Peerdsbos werd voor het eerst vermeld in 1434 en maakte toen deel uit van het veel grotere domein 'Bremdonk'. In de 18de en 19de eeuw bestaat het gebied uit een complex van bos, weilanden, akkers en heide. Eind 19de begin 20ste eeuw is de bebossing sterk toegenomen. In het gebied liggen enkele hoeves. Het Kasteel van Brasschaat gaat ook terug op een hoeve, in de 18de eeuw verbouwd tot hof van plaisence en in 1872 gesloopt en vervangen door een groots kasteel en later nog omgeven door een park met bosaanplantingen, dreven, grasvelden en een vijver.