Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis in neo-Vlaamse renaissancestijl

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
48863
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/48863

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 9. Breedhuis met vier trav. en drie bouwl. onder zadeldak (leien) met dakkapellen en dakvensters. Natuur- en baksteenbouw op hardstenen plint in neo-Vlaamse renaissancestijl, gedateerd op cartouche 1882. R.trav. licht vooruitspringend en rijker uitgewerkt met in- en uitgezwenkte geveltop. De twee zijrisalieten vertonen een overkraging op tudor- en rondboogjes. Rechth. vensters gevat



Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl

Lange Steenstraat 9-11 (Gent)
Breedhuis met vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak met dakkapellen en dakvensters. Natuur- en baksteenbouw op hardstenen plint in neo-Vlaamserenaissance-stijl, gedateerd op cartouche 1882.