Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Plaatsmolen of Molen Goethals

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 09-11-2011 tot heden

ID: 48869   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/48869

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Gelegen ten noorden van het dorpscentrum. Bakstenen stellingmolen op berg, in 1909 gebouwd op oudere molensite opklimmend tot de 14de eeuw. De molen werd in mei-juni 2009 ontmanteld en zolder per zolder afgebroken. Verwacht wordt dat de molen in de loop van 2010 heropgebouwd zal worden.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Plaatsmolen of Molen Goethals

Schuiferskapellestraat 58 (Pittem)
Gelegen ten noorden van het dorpscentrum. Bakstenen stellingmolen op berg, in 1909 gebouwd op oudere molensite opklimmend tot de 14de eeuw. De molen werd in mei-juni 2009 ontmanteld en zolder per zolder afgebroken. Verwacht wordt dat de molen in de loop van 2010 heropgebouwd zal worden.