Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
48881
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/48881

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 9. Deels vrijstaande villa, n.o.v. J. Van Damme (Rumbeke), van 1932. L., tuin aan de straat afgezet door bakstenen muurtje met ijzeren hek tussen postamenten. Breedhuis op L-vormige plattegrond met in de oksel toegangsportaal onder leien tentdak. Lichte baksteenbouw met verzorgde gevelbehandeling cf. metselverbanden; gecementeerde plint. Haakse hoekvleugel met afgeronde topgevel, getypeerd dAanduiding van

Is de vaststelling van

Villa

Sint-Blasiusstraat 9 (Roeselare)
Deels vrijstaande villa, naar ontwerp van J. Van Damme (Rumbeke), van 1932.