Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 48912   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/48912

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Burgerhuis van zes traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (mechanische pannen), volgens het kadasterarchief in begin 19de eeuw één geheel met nummer 22, gesplitst en verhoogd met een verdieping in 1872 en in 1888 deels gesloopt en aangepast tot zijn huidige vorm.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Dendermondsesteenweg 24 (Lebbeke)
Burgerhuis van zes traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, volgens het kadasterarchief in begin 19de eeuw één geheel met nummer 22, gesplitst en verhoogd met een verdieping in 1872 en in 1888 deels gesloopt en aangepast tot zijn huidige vorm.