Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Semi-gesloten hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
48928
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/48928

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Semi-gesloten hoeve uit de eerste helft van de 19de eeuw, met woonhuis en stallingen gegroepeerd rondom een begraasd en beplant erf.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Semi-gesloten hoeve

Prinsenmolenstraat 13 (Gavere)
Semi-gesloten hoeve uit de eerste helft van de 19de eeuw, met woonhuis en stallingen gegroepeerd rondom een begraasd en beplant erf.

Is de omvattende vaststelling van

Bunker A22

Prinsenmolenstraat 13 (Gavere)
Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit van de eerste verdedigingslijn tussen het steunpunt Semmerzake en het weerstandsnest Muntekouter. De bunker bevat twee ruimtes met een schietopening voor mitrailleur.