Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Semi-gesloten hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
48928
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/48928

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Semi-gesloten hoeve uit de eerste helft van de 19de eeuw, met woonhuis en stallingen gegroepeerd rondom een begraasd en beplant erf.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Semi-gesloten hoeve

Prinsenmolenstraat 13 (Gavere)
Semi-gesloten hoeve uit de eerste helft van de 19de eeuw, met woonhuis en stallingen gegroepeerd rondom een begraasd en beplant erf.