Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis, appartementsgebouw en verffabriek Deba

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 48929   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/48929

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 115. Woonhuis met aansluitend appartementsgebouw en verffabriek "Deba", voorheen brouwerij "Sint-Margaretha" opgericht in 1906. Oorspronkelijk woonhuis met aanpalende brouwerij die in 1936, cf. L. Haeghebaert (vlg. eigenaar 1945), is omgevormd tot appartementsgebouw n.o.v. brouwer J. Debaillie. In 1936 oprichting van de achterin gelegen brouwerij die in werking blijft tot 1940. Van 1936 totAanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis, appartementsgebouw en verffabriek Deba

Statiestraat 115 (Lichtervelde)
Woonhuis met aansluitend appartementsgebouw en verffabriek "Deba", voorheen brouwerij "Sint-Margaretha" opgericht in 1906.