Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dorpswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
48938
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/48938

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Typisch 19de-eeuws dorpshuis met voortuintje afgesloten door fraaie ijzeren hekken. Voorgevelparement met begin 20ste-eeuwse cementering.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Dorpstraat 2-4 (Gavere)
Typisch 19de-eeuws burgerhuis; dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met voorgevelparement met begin 20ste-eeuwse cementering.