Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa 't Waterwild

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 08-11-2012 tot heden

ID
48940
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/48940

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Gelegen binnen de uitbreiding van het beschermd dorpsgezicht Concessie, beschermd bij B.V.R. van 8/03/1995. Villa gebouwd naar een ontwerp van architect Léon Ide (De Haan) en in het kadaster geregistreerd in 1956.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa 't Waterwild

Duinenpad 5 (De Haan)
Gelegen binnen de uitbreiding van het beschermd dorpsgezicht Concessie, beschermd bij B.V.R. van 8/03/1995. Villa gebouwd naar een ontwerp van architect Léon Ide (De Haan) en in het kadaster geregistreerd in 1956.