Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve Rhodesgoed

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
48942
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/48942

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 2. Historische hoeve z.g. "Rhodesgoed", gelegen ten W. van de Roobeek; voormalige zetel van de vroegere heerlijkheid van Rhode en Kachtem. Aangeduid op de "kaart van de heerlyckhede van Rhodes in de prochie van Cachtem" (1752), als hoeve gelegen ten N. van de beek, met L-vormige plattegrond, omwalling aansluitend op de beek en lange Z. dreef. Hoeve, thans met overwegend eind XIX - begin XX uAanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve Rhodesgoed

Rhodesstraat 2 (Izegem)
Hoeve, thans met overwegend eind 19de-eeuws - begin 20ste-eeuws uitzicht. Losse, lage bestanddelen van verankerde baksteen onder pannen zadeldaken, gegroepeerd rondom een deels begrint en begraasd erf beschaduwd door twee notelaars, thans doorsneden door de Rhodesstraat; ijzeren hekken tussen bakstenen pijlers markeren de noordelijke en zuidelijke erftoegangen. Gekasseid toegangspad naar het hoger gelegen boerenhuis.