Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Vrijstaande interbellumwoning in een ruime tuin

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
48966
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/48966

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Wakkenstraat nr. 28. Vrijstaande interbellumwoning gelegen in een ruime tuin. Volgens het kadaster opgetrokken ca. 1937 door de gemeentesecretaris van Markegem. Van de straat gescheiden door een rode haagbeuk. Voorgevel in bruine baksteen, met benadrukte horizontale voeg, op plint in zwarte geglazuurde tegels en met bepleistering onder de goot. Onregelmatig grondplan met oplopende driezijdAanduiding van

Is de vaststelling van

Vrijstaand burgerhuis uit het interbellum

Wakkenstraat 28 (Dentergem)
Vrijstaande interbellumwoning gelegen in een ruime tuin. Volgens het kadaster opgetrokken circa 1937 door de gemeentesecretaris van Markegem. Van de straat gescheiden door een rode haagbeuk. Voorgevel in bruine baksteen, met benadrukte horizontale voeg, op plint in zwarte geglazuurde tegels en met bepleistering onder de goot.