Pastorie Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartparochie

Beschermd monument van 18-02-2011 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Boutersem
Deelgemeente Vertrijk
Straat Roosbeeksestraat
Locatie Roosbeeksestraat 2 (Boutersem)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/24016/115.1
  • OB001917

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Pastorie Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartparochie met ommuurde tuin

Roosbeeksestraat 2, Boutersem (Vlaams-Brabant)

Dubbelhuis met twee verdiepingen, boven de deur gedateerd 1784; opgetrokken uit baksteen en verlevendigd met zandstenen plint, regelmatige hoekkettingen, geprofileerde daklijst en omlijstingen.

Is de omvattende bescherming van

Ommuurde pastorietuin van de Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartparochie

Roosbeeksestraat 2 (Boutersem)

Ommuurde pastorietuin, 60 are, met typische dualiteit: een bij de pastorie aansluitend vlak perceel met (oorspronkelijk) een padenkruis en, op de helling naar de Velpe, een informeel aangelegd perceel met vijvertje; rij geknotte linden met door beuken gevormd 'gotisch poortje'.

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de voormalige pastorie met inbegrip van het aangrenzend voorpleintje en de ommuurde tuin.

Waarden

De voormalige pastorie van Vertrijk met inbegrip van het ommuurde voorpleintje en de volledig ommuurde tuin is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Ingevolge een beslissing van de Raad van Brabant van 16 januari 1782 opgetrokken door de cisterciënzerabdij van Villers-la-Ville die er sinds circa 1600 tot met de Franse Revolutie het patronaats- en tiendenrecht bezat vormt de in een gevelsteen 1784 gedateerde pastorie van Vertrijk, voorheen een afhankelijkheid van Boutersem, een expliciete verwijzing naar de oprichting van Vertrijk als zelfstandige parochie.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Representatief en goed bewaard voorbeeld van een Lodewijk XV-geïnspireerde plattelandspastorie uit het laatste kwart van de 18de eeuw in de vorm van een bak- en natuurstenen, deels onderkelderd dubbelhuis met twee bouwlagen en vijf traveeën onder zadeldak en een traditionele plattegrond waarbij de strak symmetrische gevelordonnantie wordt bepaald door lichtgetoogde openingen in een Gobertange omlijsting en de centrale inkom wordt geaccentueerd door een lichtgetoogde deuromlijsting met oren en neuten, een geprofileerde druiplijst en een sleutel met Lodewijk XVI-motief. Opmerkelijk qua concept zijn de flankerende paviljoenvormige bijgebouwtjes, respectievelijk paarden- en koestal, die door hun vooruitgeschoven positie een rechthoekig voorpleintje omlijnen. Met dit homogeen eind 18de-eeuws buitenaspect correspondeert een 18de- en 19de-eeuwse binnenafwerking met ondermeer een fraaie zwart-witte tegelvloer en balustertrap in de gang en verder brede planken vloeren, gestucte plafonds met fijne meerledige profilering, bescheiden marmeren schouwen en brede paneeldeuren. Een volledig ommuurde tuin met vijvertje en een nog originele rij geknotte linden (Tilia x europaea), waarin de ineen gegroeide gesteltakken van twee, eveneens geknotte beuken (Fagus sylvatica) een uniek 'gotisch poortje' vormen versterkt de opmerkelijke typologische gaafheid van dit eind 18de-eeuwse pastoriegoed.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.