Beschermd monument

Domein Vijverhof: ijskelder

Beschermd monument van 13-06-2000 tot heden

ID: 490   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/490

Besluiten

Kasteel Vijverhof, tuinpaviljoen, ijskelder en park met beemden en bosjes
definitieve beschermingsbesluiten: 13-06-2000  ID: 3582

Beschrijving

De bescherming omvat de ijskelder in domein Vijverhof.Waarden

De ijskelder in domein Vijverhof is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

mooi voorbeeld van een circa 1850 te dateren ijskelder in de vorm van een bakstenen cilindrische structuur met ellipsoïdaal gewelf toegankelijk via een kort recht sas en essentieel onderdeel van de parkaanleg.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Domein Vijverhof

Bierbeekstraat 89-95 (Bierbeek)
Neoclassicistisch kasteel met invloeden Lodewijk XVI-stijl, gebouwd tussen 1905 en 1910 in opdracht van ridder Romain de Schouteete de Tervarent en vrijwel volledig gereconstrueerd in 1920-125 door de gebroeders De Keyser uit Heverlee; landhuis met oudere aanhorigheden, waaronder koetshuis, ijskelder en hovenierswoning, omgeven door tuin van circa 4,5 hectare in vroeg-landschappelijke stijl, met aanhorigheden inbegrepen meer dan 7 hectare, aangelegd omstreeks 1800 rond een molenvijver en een huis van plaisantie; enkele zeldzame oude bomen.


Kasteeldomein Vijverhof

Bierbeekstraat 89-95 (Bierbeek)
Gebouwd in 1911-1912 en na oorlogsschade in 1925 vrijwel volledig gereconstrueerd is het kasteel Vijverhof een vrij laat voorbeeld van een historiserend neoclassicisme.