Beschermd monument

Villa Steurs

Beschermd monument van 18-09-2009 tot heden

ID
4900
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4900

Besluiten

Woning Steurs
definitieve beschermingsbesluiten: 18-09-2009  ID: 4646

Beschrijving

De Villa Steurs is, met inbegrip van de tuin en oprit, beschermd als monument.Waarden

Woning Steurs is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: De woning Steurs van 1961 behoort tot het architecturaal oeuvre van Jul De Roover die, rekening houdend met de behoeften en verlangens van de bouwheer, een belangrijke bijdrage leverde aan de woningbouw uit de periode 1950-1975. Als hedendaagse woning toont dit huis een 20ste-eeuwse architectuur die zich inpast in de veranderende levenswijze beïnvloed door historische gebeurtenissen, sociale mentaliteitsveranderingen en internationale contacten, ondersteund door vernieuwende materialen en evoluerende technieken.

artistieke waarde

De woning Steurs is een creatie van een vooraanstaand en leidinggevend kunstenaar met een persoonlijke visie op architectuur aangepast aan de behoeften van de moderne maatschappij. Het harmonieuze samenspel van interieur, exterieur en onmiddellijke omgeving verleent het gebouw een meerwaarde die het louter functionele overschrijdt, zonder er tekort aan te doen. Functie en constructie worden op subtiele wijze aangepast aan de behoeften van de bouwheer en samengebracht in een origineel en esthetisch vormgegeven gebouw, tegelijk krachtig en zuiver door zijn monumentale eenvoud. De woning Steurs wordt gekenmerkt door haar compacte orde, een strakke belijning en de compositie van de raamindelingen. De boeiende afwisseling van gevelvlakken en volumes, de eenvoudige materialen, de doordachte binnenindeling en het doorgedreven kleurgebruik geven de woning haar eigen karakter.

sociaal-culturele waarde

De woning is illustratief voor de belangrijke en diverse ontwikkelingen op vlak van het wonen in de periode 1950-1975 in Vlaanderen. Ze is exemplarisch voor het werk van Jul De Roover als een realisatie die in vormgeving en beleving, zowel voor het exterieur als het interieur, voldoet aan de wensen van de bouwheer.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Woning Steurs

Simonslei 4 (Brasschaat)
De woning Steurs opgericht in 1961 naar ontwerp van Jul De Roover, behoort tot de modernistische stroming van de naoorlogse architectuur.