Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Huizenrij van arbeiderswoningen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
49001
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/49001

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

De volgende adressen worden geacht niet vastgesteld te zijn omdat ze verbouwd of gesloopt zijn:

  • Sasstraat zonder nummer (Gent)

Huizenrij van circa 1870 in eenheidsbebouwing met zwartberaapte gevel op bepleisterde en geschilderde plint.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Huizenrij van arbeiderswoningen

Sasstraat 1-11, 15 (Gent)
Huizenrij van circa 1870 in eenheidsbebouwing met zwartberaapte gevel op bepleisterde en geschilderde plint.